zondag 7 december 2014

Marketeers moeten hun regiefunctie heroveren.

Zoveel zijn we nog niet veranderd
Voor elk nieuw begrip wordt tegenwoordig het woord marketing geplakt. Ik zal de opsomming achterwege laten omdat de lijst schier onuitputtelijk is. Daar schuilt mijns inziens het werkelijke probleem voor de huidige generatie marketeers en hun afdelingen. In het kielzog van alle technologische ontwikkelingen zijn hun taken en afdelingen uit de voegen gebloemkoold. Het cocktail van de tijdgeest waarin veel operationele functies vanwege kosten zijn geinsourced, de crisis waarin korte termijn succes werd ingeruild voor een lange termijn visie aangelengd met de vrijwel onbegrensde technologische mogelijkheden van het internet heeft geleid tot een verzwakking van die marketing functie. Marketing is zich gaan richten op middelen in plaats van strategie, daarmee is de regie functie van marketing geërodeerd. Er zijn steeds meer bedrijven die voor de middelen eigen afdelingen hebben opgetuigd. Op de lange termijn zal blijken dat deze manier van inrichten van de organisatie een verloren zaak is. Alleen al het effect van langzame vergrijzing van dit soort afdelingen zal leiden tot het uit de hand lopen van kosten en ineffectiviteit. Die ineffectiviteit zal leiden tot een gebrek aan slagvaardigheid van marketingbazen en het verlies van marktaandeel. Een proces dat op veel plekken nu al gaande is. Je kunt niet roeien met de riemen die er zijn zonder een goede boot. 

De snelle, eenvoudige en goedkope manier waarop informatie zich op het internet verspreidt heeft geleid tot papegaaien marketing. Met het succes van de één als benchmark wordt alles uit de kast gehaald om dat succes voor de ander te kopiëren. Datzelfde effect zien we met faillure, als er weer eens een groot bedrijf kopje onder gaat dan wordt vrijwel direct geroepen dat het bedrijf de aansluiting met internet niet had gevonden. Niemand vermoeid zich nog met werkelijke achtergronden van succes of mislukking. Het is een zoeken naar zelfverstopte paaseieren geworden met als gevolg dat marketing beleidsmakers alle kanten uitvliegen. Begin jaren negentig schreven Ries en Trout de 22 onwrikbare wetten van de marketing. Lange tijd een bijbel voor marketeers. Het internet heeft weliswaar gezorgd voor nieuwe mogelijkheden maar de menselijke geest is in de afgelopen 20 jaar natuurlijk niet veel veranderd. De emoties die aan de basis staan van een aankoop beslissing zijn nog hetzelfde als in de tijd dat we in bizonvellen op zoek waren naar voedsel. De wetten van Ries en Trout zijn alleen al daarom nog net zo valide als toen ze werden opgeschreven. Marketing moet de regie heroveren om succesvol te kunnen zijn. Dat betekent dat alles wat met middelen te maken heeft opnieuw zal moeten worden geoutsourced. 

Vind je dit een interessant artikel lees dan ook;
Waarom je de ROI van online acties met een korreltje zout moet nemen.
Het bouwen van een merk begint met een Big Idea.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten