zondag 16 augustus 2015

[Study] The Waste in Advertising Is the Part That Works.

Waste als werkzaam component van een massamediale
marketing campagne.
Hoewel gedecimeerd, de echte merk bedenkers komen vooralsnog voort uit de wereld van advertising. Er zijn weinig andere takken van industrie waar op de smalle scheidslijn van orde en chaos, creatieve merkconcepten worden ontwikkeld. Juist die alfa gedreven creatieve industrie is tijdens de crisis om zeep geholpen. Niet in de laatste plaats door zichzelf. Met de tegenwind van de financiele crisis in het gezicht werd de klant geholpen in zijn zoektocht naar een efficiëntere inzet van marketing euro’s. De mogelijkheden van het internet werden hoopvol omarmd. Marketing zou nooit meer hetzelfde zijn, het internet zou zorgen voor een efficiënte inzet van budget en verspillende merkreclame werd terug verwezen als iets van de vorige eeuw.

Dat klonk of moet ik zeggen klinkt de huidige generatie bèta marketeers als muziek in de oren. In het kielzog van dit efficiente marketing concept kwam het begrip "waste" goed van pas als argument voor het snelgroeiende leger internetmarketeers. Met massacommunicatie om een merk te versterken bereik je immers ook mensen die je product nooit gaan kopen. Zo op het oog verspilling, maar is dat ook zo? Stel je nu eens voor dat waste een werkzaam component is van een massamediale marketing campagne. Over dit onderwerp kwam ik deze studie tegen van Tim Ambler and E. Ann Hollier. Een studie die een verhelderend licht werpt op het begrip waste.

The Waste in Advertising Is the Part That Works. 
This study shows that waste the perceived extravagance of an advertisement contributes to advertising effectiveness by increasing credibility. It draws especially on the Handicap Principle in biology: animals use wasteful characteristics to signal their exceptional biological fitness. It hypothesizes that excesses in advertising work in a similar way by signaling brand fitness. TV advertisements were evaluated online for perceived advertising expense, message, brand familiarity, quality, reliability, and likelihood of choosing. High perceived advertising expense enhances an advertisement s persuasiveness significantly, but largely indirectly, by strengthening perceptions of brand quality”.

Als je de hele verhaal wilt lezen kun je op deze link klikken die verwijst naar een pdf.


Geen opmerkingen :

Een reactie posten