dinsdag 26 juni 2012

Betrouwbare gezondheid informatie is nog steeds moeilijk te vinden. ZegelGezond biedt wellicht een oplossing.


Gastblog van Jan Dirk Bijker. 
Partner bij Coolminds internet en social media.
Hij schrijft regelmatig artikelen over E-Health
Voordat een arts bezocht wordt, wordt in 80% van de gevallen eerst het internet geraadpleegd. Wie informatie zoekt over ziektebeelden kan nu al terecht op 15.000 Nederlandstalige websites. Het is natuurlijk niet waarschijnlijk dat al deze sites compleet en up to date zijn of feitelijk de juiste gezondheidsinformatie bieden. Bovendien is het nog lang niet altijd duidelijk of er sprake is van een onafhankelijke redactie of dat het simpelweg reclame is.

De Telegraaf (artikel van Arianne Mantel) spreekt in dit verband zelfs van een online chaos op medische- en gezondheidsites. Een van de gevolgen van deze situatie is dat de toch al mondige patiënt soms met onvolledige of onjuiste informatie in gesprek gaat met zijn arts. Dit maakt het er voor de artsen bepaald niet makkelijker op. Daar komt nog bij dat patiënten die af gaan op de informatie die wordt verstrekt via ondeugdelijke websites en daarna voor eigen dokter spelen gevaar kunnen lopen voor hun gezondheid.

Het is daarom goed dat er een label in het leven is geroepen voor de kwaliteit van die gezondheidsinformatie. Via Zegel Gezond kunnen publiek en experts een waardering uitspreken over de verstrekte informatie op medische- en gezondheidsites. Sites kunnen zich aanmelden om voor het label in aanmerking te komen. Ze worden dan gescreend op 66 regels waarbij uiteraard de betrouwbaarheid van de informatie aan bod komen, maar ook risico van belangenverstrengeling met commerciële partijen en de privacy van de bezoekers van de site.

Tot nu toe zijn er 23 sites geregistreerd waaronder die van zorgverzekeraars Menzis, CZ, Salland en patiëntenorganisaties zoals het Astma Fonds, Hersenstichting Nederland en de Hartstichting. Ook de farmaceutische industrie is vertegenwoordigd met diverse sites zoals die van AstraZeneca en Genzyme. Dat deze partijen hun medische sites laten voldoen aan de eisen van het keurmerk vind ik een goede zaak. En ze komen er ook goed van af. Nieuwkomer ziektevanpompe.nl van Genzyme scoort een 8,3 van publieke experts. Betrouwbare gezondheid informatie op het internet kunnen we alleen maar toejuichen.

Daarom heb ik alvast een aantal websites geselecteerd die de uitdaging aan zouden moeten gaan. Als experiment Googelde ik op de zoekterm ‘betrouwbare gezondheid informatie’ en dienden de volgende medische sites zich aan voor het label: betrouwbarebron.nl, thuisarts.nl en zelfzorg.nl die alle drie krachtige zoekfuncties bezitten. Op het eerste gezicht zou het binnen halen van het ZegelGezond voor deze websites een formaliteit moeten zijn.

Het initiatief van Zegel Gezond is trouwens niet helemaal nieuw. Al een jaar of tien wordt wereldwijd en ook in Europees verband gewerkt aan het verstrekken van betrouwbare gezondheidsinformatie. Een bekend Internationaal label in dit verband is HON, Health on the Net Foundation. HON is in samenwerking met de Europese Unie al tot een aantal initiatieven zijn gekomen voor het ontsluiten van betrouwbare informatiebronnen door middel van zoekmachines en directories.

Gebruikersvriendelijk zijn de sites nog allerminst en bovendien was de aangeprezen zoekmachine Wrapin niet operationeel tijdens het schrijven van deze blog. Voorlopig gaat mijn voorkeur nog uit naar de Nederlandse websites en heb ik een betrouwbarebron.nl, en thuisarts.nl gevonden als goede zoekmachines voor mijn zelfzorg. Nu dat zegel nog.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten