donderdag 3 november 2016

Als je behandelingen vergoedt krijg je behandelingen, als je stuurt op gezonde mensen krijg je gezonde mensen.

Nederland stopt 3 miljoen subsidie in een onderzoek dat er toe moet leiden dat e-health meer wordt ingezet in de GGZ praktijken. 

Ik las het vanmorgen en dacht “ze kunnen me gewoon even bellen dan kunnen ze die drie miljoen misschien beter besteden”.

“Nederland 'trekt' het project omdat het koploper is in Europa op het gebied van e-health in de ggz, meldt Arq. Naast de drie organisaties doen ook zorginstellingen, belangenorganisaties voor ggz en onderzoeksinstituten uit het Verenigd Koninkrijk, België, Ierland, Frankrijk en Duitsland mee.

Ze gaan tot 2019 onderzoek doen naar e-health, producten ontwikkelen, beleid vormen en adviseren over de digitale hulp. Uiteindelijk moet het project ertoe leiden dat in de landen die meedoen meer e-health wordt ingezet in de ggz en dat er best practices worden ontwikkeld op dit gebied”. Zorgvisie

Technologisch gedreven concepten die ervoor zorgen dat mensen sneller genezen samengepakt in het containerbegrip e-health. Een belofte waar ik direct en indirect al een jaar of 18 bij betrokken ben. Het eerste e-health project voor de Stichting Correlatie ging eind jaren negentig van de vorige eeuw al live. E-health in een periode dat het internet nog moest worden uitgevonden.   

Veelbelovend. Ik lees het steeds opnieuw. Zo veelbelovend dat het me de keel wel eens uitkomt. E-health oplossingen ik heb er denk wel meer dan honderd geboren zien worden van losse vingeroefeningen tot evidence based oplossingen. Mensen helpen met hun depressie, alcohol of rookverslaving, suïcidale mensen een platform bieden om anoniem te chatten en zo erger voorkomen.

Uitstekende e-health programma’s om mensen een handreiking te doen wanneer ze aan de slag willen met gevaarlijk overgewicht. E-health platformen voor duurzame inzetbaarheid een breed maatschappelijke thema, mooie goedwerkende programma’s samen ontwikkeld met zorgverzekeraars. E-health platformen die bijdragen bij het sneller herkennen van dementie, platformen die mensen inzicht geven hoe het voelt als hun kind of partner een eetstoornis heeft.

En meer recent, angsten bestrijden met virtual reality, geen novum een praktijk die al jaren bestaat. Het bouwen van een VR omgeving kostte tot voor kort nog tussen de 200.000 en de 300.000 duizend euro. Onbetaalbaar en buiten de mogelijkheden van het grote publiek. 360 graden filmtechniek maakt het vandaag mogelijk om voor een fractie van dat bedrag VR omgevingen te maken. Niet zomaar iets maar een oplossing die wordt gesteund door professionals.

Angsten bestrijden met virtual reality is geen instant oplossing maar wel een belangrijke bijdrage. Ongeveer een miljoen mensen in Nederland kampen met angsten waarvan ongeveer 200.000 behandeld worden. In veel gevallen met wachtlijsten en er zijn mensen die de straat niet meer opkomen vanwege hun angsten. Virtual reality, kan een bijdrage leveren aan het terugbrengen van een behandeltijd die soms wel tot vijf jaar in beslag kan nemen. Als je er in slaagt om die periode met een jaar terug te brengen ben je al een held.

Ik zie al zeventien jaar hetzelfde probleem. Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. In mijn zorgpakket zitten 10 behandelingen bij een fysiotherapeut. Nu bezoek ik de therapeut en vertel hem dat hij bij mij een oplossing kan kopen waardoor zijn inkoop met 50 euro omhoog gaat en de gemiddelde behandeltijd van zijn cliënten terugloopt van 10 naar 6 behandelingen. Ik denk dat ik nog voor de koffie weer op straat sta. Minder declarabele cliënt uren tegen een hogere inkoop. De therapeut wil het echt wel maar het kan niet. Afgezet tegen de maatschappelijke kosten verricht je een wonder, de absolute zorgkosten lopen terug en de cliënt kan sneller weer functioneren.

Als je behandelingen vergoedt krijg je behandelingen, als je stuurt op gezonde mensen krijg je gezonde mensen. 
Verzekeringen sturen net als de politiek op kosten. Dat is een denkfout of misschien eerder een weeffout. Een ziekenhuis zou net als een dokter betaald moeten worden om zo weinig mogelijk zorg te leveren. Immers hoe leger de wachtkamer hoe beter het met zijn cliënten gaat. 

Het huidige systeem heeft van artsen, specialisten en therapeuten ondernemers gemaakt. Een modern ziekenhuis is tegenwoordig opgebouwd uit een lappendeken van kleine winkeltjes. Daar klopt helemaal niets van. Artsen zijn, uitzonderingen daargelaten, geen ondernemers, daar zijn ze ook helemaal niet voor opgeleid. Het zijn functies die gedijen bij het overaanbod van patiënten en die niets anders doen dan de eindeloze stroom aan hulpvragen kanaliseren. Als er geen patiënten zijn, de ultieme doelstelling, valt er helemaal niets te ondernemen, zorg is geen product. 

Ziektekosten verzekeraars zijn defacto schadeverzekeraars maar door het woordje zorg in combinatie met het woord verzekering worden we misleid. Kijk maar eens naar de budgetten die beschikbaar zijn voor preventie. Als je een been breek krijg je de kosten vergoed net als schade van je auto. Je vraagt de FBTO ook geen advies om je auto in optimale conditie te houden. Je stuurt ze een mail als je een aanrijding hebt gehad. 

Allemaal niets bijzonders iedereen in de zorg, ook de zorgverzekeraar, kent het probleem. De zorgprofessionals willen maar één ding de juiste zorg bieden aan hun cliënten. Ik zie dat steeds weer, geweldige mensen met hun hart op de juiste plek vechtend tegen een systeem dat niet voor hun werkt maar tegen. 

En de politiek? Nou ja met het verlagen van het eigen risico van de zorg trek je wel volle zalen. De heren en dames rollen over elkaar heen om gratis bier uit te delen. Verklaarbaar, het echt verbeteren en efficiënter maken van de zorg is een veel te complex onderwerp om aan je kiezers over te brengen. 

We hebben in Nederland uitstekende zorg, geen klagen, maar als je echt doorbraken wilt maken waardoor we meer mensen met behulp van technologie sneller en efficiënter kunnen helpen moet je wel eerst de verkeerde prikkels uit het systeem halen.

Geen opmerkingen :

Een reactie posten